• Posters1_s

  • Posters2_s

  • Posters3_s

Изключително сме радостни да съобщим, че екип „КАЛИ“, с ръководители арх.Лилия Кадийска и арх.Николай Баровски, и членове ланд.арх.Владимир Щилиянов, ланд.арх.Даниела Стайкова, ланд.арх.Стоян Начев, ланд.арх.Йоанна Халил, урб.Мария Иванова, урб.Мария Маразова, арх.Радосвета Кирова и арх.Александър Тодоров е класиран на второ място в Конкурса за Устройствена концепция за парк Борисова градина, гр.София. Екипът ни работи всеотдайно повече от два месеца върху сложната и обемна територия на най-големия парк в рамките на град София. С помощта на различните специалисти – архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти успяхме да създадем градоустройствен модел за парка, който беше забелязан и оценен от журито и се надяваме да бъде от полза за бъдещото развитие на територията.

About the author

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zeleh0zj/public_html/kaliltd.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399