СПЕЧЕЛЕНИ НАГРАДИ

Конкурс „Национален метрологичен комплекс, с.Герман“ 2006г. – 3-то място.

Конкурс „АРХИДЕЯ“ 2007г. – Първо място в категория „Промишлени сгради“

Конкурс „Устройствена концепция за парк Борисова градина“ 2015г. – 2-ро място.

Офисна сграда със складове

Посетителски център Дановска поляна – конкурс

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“

Национален метрологичен комплекс – конкурс