3D View 8_k

3D View 8_k

3D View 1_k

3D View 1_k

3D View 2_k

3D View 2_k

3D View 9_k

3D View 9_k

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Дивотински манастир

ОБЕКТ: Манастирска сграда и параклис

АДРЕС: Дивотински манастир, гр.Банкя

ПРОЕКТАНТ: КАЛИ ООД – арх. Л.Кадийска, арх. Н. Баровски, арх. А. Топалова, арх. М. Шакина 

Разширение на дивотински манастир, като на мястото на съществуваща постройка в западната част на манастира се предвижда монашеска сграда с килии, столова, обслужващи помещения и параклис.