1292993_520749481341394_1403186620_o

1292993_520749481341394_1403186620_o

1233164_524112371005105_1205241363_o

1233164_524112371005105_1205241363_o

1376622_525265720889770_1945387476_n

1376622_525265720889770_1945387476_n

kabinet_aels – 3D View1_k

kabinet_aels – 3D View1_k

kabinet_aels – 3D View2_k

kabinet_aels – 3D View2_k

kabinet_aels_k

kabinet_aels_k

kabinet_aels2_k

kabinet_aels2_k

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1АЕГ АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ

ОБЕКТ: Преустройство на съществуваща класна стая в лингвистичен кабинет

АДРЕС: гр. София

ПРОЕКТАНТ: КАЛИ ООД – арх. Н. Баровски 

Преустройство на съществуваща класна стая в лингвистичен кабинет с ново обзавеждане и интериорно третиране.