metrol_2_k

metrol_2_k

metrol_1_k

metrol_1_k

metrol_4_k

metrol_4_k

metrol_3_k

metrol_3_k

metrol_5_k

metrol_5_k

tablo1

tablo1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КОНКУРСЕН ПРОЕКТ – трета награда

ОБЕКТ: Национален метрологичен комплекс

АДРЕС: с.Герман, Столична община

ПРОЕКТАНТ: КАЛИ ООД – арх. Л.Кадийска, арх. С.ташева 

Конкурсен проект за национален център за метрология и технически надзор.