ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Частно лице

ОБЕКТ: Преустройство и пристройка на съществуваща сграда в ресторант

АДРЕС: гр. София

ПРОЕКТАНТ: КАЛИ ООД – арх. Л.Кадийска, арх. С. Ташева 

Преустройство и пристройка на съществуваща къща в бутиков ресторант