3D View 3_k

3D View 3_k

Model

Model

3D View 1_k

3D View 1_k

3D View 2_k

3D View 2_k

3D View 4_k

3D View 4_k

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: фирма

ОБЕКТ: РУП и обемно проучване

АДРЕС: гр. София

ПРОЕКТАНТ: КАЛИ ООД – арх. Л. Кадийска, арх. Н. Баровски 

Подробен устройствен план – изменение на регулационния и застроителен план и Работен устройствен план с обемни проучвания, гр.София.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zeleh0zj/public_html/kaliltd.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399