OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Частно лице

ОБЕКТ: Семеен хотел

АДРЕС: гр. Приморско

ПРОЕКТАНТ: КАЛИ ООД – арх. Л.Кадийска, арх. Н. Баровски 

Малък семеен хотел в близост до плажа на гр. Приморско.