Posters1_s

Posters1_s

Posters2_s

Posters2_s

Posters3_s

Posters3_s

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община

ОБЕКТ: УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“

КОНКУРСЕН ПРОЕКТ – ВТОРО МЯСТО

ПРОЕКТАНТ: ЕКИП КАЛИ 

Ръководители екип: арх. Лилия Кадийска, арх. Николай Баровски

Членове екип:  Ланд.Арх.Владимир Щилиянов, Ланд.Арх.Даниела Стайкова, Ланд.Арх.Стоян Начев, Ланд.Арх.Йоанна Халил, Урб.Мария Иванова, Урб.Мария Маразова, Арх.Радосвета Кирова, Арх.Александър Тодоров

Конкурсен проект за устройствена концепция за парк „Борисова градина“.