Posters1_s

Posters1_s

Posters2_s

Posters2_s

Posters3_s

Posters3_s

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична община

ОБЕКТ: УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“

КОНКУРСЕН ПРОЕКТ – ВТОРО МЯСТО

ПРОЕКТАНТ: ЕКИП КАЛИ 

Ръководители екип: арх. Лилия Кадийска, арх. Николай Баровски

Членове екип:  Ланд.Арх.Владимир Щилиянов, Ланд.Арх.Даниела Стайкова, Ланд.Арх.Стоян Начев, Ланд.Арх.Йоанна Халил, Урб.Мария Иванова, Урб.Мария Маразова, Арх.Радосвета Кирова, Арх.Александър Тодоров

Конкурсен проект за устройствена концепция за парк „Борисова градина“.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zeleh0zj/public_html/kaliltd.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399