Проектантско бюро „КАЛИ“ ООД е създадено през 1996г. от арх.Лилия Кадийска и инж.Иво Димитров с основен предмет на дейност проектиране и консултации. С течение на времето, освен инвестиционно проектиране развива и услугите по мениджмънт консултиране и разработване на системи по ISO. От 2007 година съдружник става и арх.Николай Баровски.

Ателието предлага изработката на устройствени планове и техните изменения, предпроектни проучвания, инвестиционни проекти по част архитектура и всички инженерни специалности, интериорен дизайн, презентации. Работим в сътрудничество с дизайнерите от „MATTERS OF SPACE“ Los Angeles, CA. Работим в партньорство и с ландшафтни архитекти за разработка на проекти по благоустройство, паркоустройство и озеленяване.

В историята си имаме реализирани над 150 проекта за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени и търговски сгради, промишлени сгради, преустройства и реконструкции. Бюрото е с богат опит в градоустройството – проучвания, подробни устройствени планове, частични изменения на застроителни и регулационни планове.

В работата си с клиентите се стремим да предоставяме индивидуални услуги, съобразени с изискванията на възложителя, използвайки най-съвременните проектантски практики като Building Information Model (BIM – Строителен информационен модел) базирани приложения, нискоенергийни и пасивни сгради, устойчиво строителство, „фън-шуй“ анализи и др. Търсим най-добрият баланс, формиран от желанията на клиента, съвременна визия и концепция, функционалност без компромиси, стриктно спазване на нормативите и оптимална строителна стойност.

арх. Лилия Кадийска

управител

арх. Николай Баровски

ръководител проекти

арх. Анна Топалова

проектант