КадийскаЗавършва ВИСИ през 1970г. – специалност архитектура.

От 1972г. до 1975г. работи в института по Териториално планиране и градоустройство – гр. Хавана, Куба (проектиране на териториално устройствени планове, Общи градоустройствени планове; подробни устройствени планове, предпроектни проучвания за ситуиране на нови селища, курортно-атракционни центрове и др.,водещ проектант за зелена система, плажова ивица и атракции към ОГП – гр. Хавана)

От 1976г. до 1978г.  работи като проектант в “Техно-проект” към тогавашния Комитет за външноикономически връзки. ( промишлени сгради за Нефтохим-Бургас-цехове, битови сгради, площадки, пропусквателни пунктове и др., почивна станция на МВР в Костенец и др. )

От 1978г. до 1981г. е Главен архитект в гр. Радомир.

От 1981г. е на работа в Ленински районен съвет – гр. София на длъжност Главен специалист, а през 1984г и  и.д. Главен архитект.

От 1984г. до 1988 г. е на работа в Главна Инспекция за Държавен технически контрол (сега ДНСК) на длъжност Главен инспектор.

През 1988г. регистрира проектантско ателие “8ми март” към район Средец.

От Януари 1996г. е частно практикуващ архитект и управител на проектантско бюро “КАЛИ” ООД. Занимава се с организация и ръководство на фирмата, проектиране на сради, градоустройство, консултации по Устройство на територията, проектиране и строителство и др.

Член на Съюза на архитектите в България

Член на Камарата на архитектите в България ( рег. № 01372 )

Член на Ръководството на Регионална колегия София-град към КАБ за периода 2008-2012г. и 2012-2016г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zeleh0zj/public_html/kaliltd.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399