арх. Лилия Кадийска

Завършва ВИСИ през 1970г. – специалност архитектура. От 1972г. до 1975г. работи в института по Териториално планиране и градоустройство – гр. Хавана, Куба (проектиране на териториално устройствени планове, Общи градоустройствени планове; подробни устройствени планове, предпроектни проучвания за ситуиране на нови селища, курортно-атракционни центрове и др.,водещ проектант за зелена система, плажова ивица и атракции към ОГП –…

Details

арх. Николай Баровски

Завършва УАСГ през 2001г. – специалност архитектура, катедра „Градоустройство“ От 2001г. до сега работи в проектантско бюро „КАЛИ“ ООД, като от 2006г. е и съдружник във фирмата. Занимава се с организация на проектантския процес, проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради и интериори. От 2006 г. активно се занимава с проучване и проектиране на екологични и енергоефективни…

Details

арх. Анна Топалова

АниЗавършва УАСГ през 2013г. – специалност архитектура, катедра „Промишлени сгради“.

От 2005г. до сега работи като стажант и проектант в „КАЛИ“ ООД, като участва в проектирането на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени сгради и обекти, промишлени сгради и интериори.