Индивидуален подход и стил

Архитектурно бюро „КАЛИ“ специализира проектиране в широк спектър сгради и стилове – еднофамилни жилищни сгради (къщи), многофамилни сгради (жилищни блокове), хотели, ресторанти, търговски и офисни сгради, вилни селища, промишлени сгради (складове, логистика, автосервизи, производства), нискоенергийни сгради, храмове, преустройства и реконструкции и др. Разработваме и проекти за благоустройство, паркоустройство и озеленяване в сътрудничество с няколко бюра ландшафтни архитекти.

Предлагаме изработката на пълен комплект инвестиционни проекти по всички части и във всички фази. Работим с няколко екипа утвърдени инженерни специалисти.

Ателието работи с BIM базирани програми, които позволяват клиентите да следят детайлно и в 3D развитието на проекта, както и да използват предимствата на информационния модел.

Многофамилна жилищна сграда

Банков офис

Ресторант

Семеен хотел

Дивотински манастир – разширение

Офисна сграда със складове

Многофамилна жилищна сграда

Градска къща

Посетителски център Дановска поляна – конкурс

Национален метрологичен комплекс – конкурс

Еднофамилна жилищна сграда

Частна резиденция