Предлагаме изработката идейни архитектурни проекти с визуализации и презентации, както и пълен комплект инвестиционни проекти по всички части и във фази технически проект (ТП) и Работен проект (РП) на еднофамилни жилищни сгради (къщи), многофамилни сгради (жилищни блокове), хотели, ресторанти, търговски и офисни сгради, вилни селища, промишлени сгради (складове, логистика, автосервизи, производства), нискоенергийни сгради, храмове, преустройства и реконструкции, благоустройство, озеленяване и др.

Работим с няколко екипа утвърдени инженерни специалисти.

Ателието работи с BIM базирани програми, които позволяват клиентите да следят детайлно и в 3D развитието на проекта, както и да използват предимствата на информационния модел.

 

Предлагаме консултации и всички необходими проектантски дейности от избор на подходящ терен (имот) за съответната инвестиционна инициатива до получаване на виза за проектиране. Основни услуги:

  • Анализ на недвижими имоти – характеристики, устройствен статут, възможности за застрояване, ограничения, техническа инфраструктура, необходими процедури
  • Предпроектни обемно-пространствени проучвания – предварителен идеен архитектурен проект за изследване на вариантите и възможностите за реализация на инвестиционното намерение
  • Изработка на Подробни устройствени планове (ПУП) – планове за регулация и застрояване (ПРЗ) и техните изменения (ИПРЗ), работни устройствени планове (РУП)
  • Други  – обединяване и разделяне на имоти, вкарване в регулация, застрояване без регулация и др.
  • Мотивирани предложения за издаване виза за проектиране

Архитектурно бюро „КАЛИ“ предлага консултации и изработка на проекти за интериорен дизайн и обзавеждане, избор на материали. При разработката на интериорни проекти следваме идивидуалните изисквания на клиента, търсим хармоничен баланс и съвременна визия. Работим в сътрудничество с местни производители, както и с дизайнерите от „Matters of space“ CA, USA.

При нас можете да получите професионални консултации по всички въпроси свързани с градоустройството, архитектурното проектиране, сгради и интериорен дизайн. За да сте добре информирани в решенията си и да избегнете скъпо струващи грешки, можете да ни потърсите:

  • преди да закупите недвижим имот – терен, сграда, апартамент или др., за да направим анализ на реалното му състояние, статут, възможности и ограничения – често тази информация от брокера е непълна или некоректна
  • преди да започнете инициатива за строеж – за да анализираме статута и възможностите на имота и да препоръчаме най-удобната процедура, вида и обема на бъдещата сграда и т.н
  • ако предстои да правите основен ремонт и обзавеждане на жилище, офис
  • ако имате всякакви въпроси относно градоустройствени процедури, архитектура и дизайн

Архитектурно бюро „КАЛИ“ специализира проектиране в широк спектър сгради и стилове …

Архитектурно бюро „КАЛИ“ има богат специализиран опит в градоустройството…

Интериор

Архитектурно бюро „КАЛИ“ предлага консултации и изработка на проекти за интериорен дизайн и обзавеждане…


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zeleh0zj/public_html/kaliltd.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399